System Campus

Zintegrowany system obsługi biblioteki (system CAMPUS).

Przed nowoczesną biblioteką staje potrzeba dostarczenia coraz większej ilości usług związanych z udostępnianiem zbiorów. Tradycyjna rola biblioteki zostaje znacząco rozbudowana, poprzez nieustanne rozszerzanie oferty usług dostępnych na jej terenie. Naprzeciw wymaganiom bibliotek proponujemy zintegrowany system obsługi biblioteki który nazwaliśmy systemem CAMPUS. Łączy on produkty wielu dostawców w jedno. Za pełną kompatybilność, niezawodność oraz stabilność pracy poszczególnych komponentów odopowiada nasza firma, co znacząco ogranicza czas i stopień trudności wdrożenia a także póĹşniejszego utrzymania systemu w pełnej sprawności!

W jakich obszarach działa system CAMPUS?

W centrum systemu znajduje się jego najmniejszy element - karta plastikowa. Karta ta wyposażona w pasek magnetyczny lub układ elektroniczny po przeprowadzeniu personalizacji (nadaniu jej indywidualnych cech jej posiadacza: wydruk danych personalnych, zdjęcia, itp.) staje się jednocześnie identyfikatorem, legitymacją czytelniczą, a także zapewnia dostęp do samoobsługowych usług zlokalizowanych na terenie biblioteki. Karta może zezwalać na odpłatny dostęp do kopiarek, drukarek, czytniko-kopiarek mikrofilmów, a także w przypadku pracowników zezwalać na bezgotówkowe wykorzystanie ww. mediów plus może być kartą rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu.

Moduł personalizacji

Podczas zapisu czytelnika do systemu bibliotecznego wydawany jest jednocześnie dokument pozwalający na korzystanie z biblioteki. W systemie CAMPUS rolę te przejmuje karta plastikowa. Oprogramowanie które oferujemy do tego celu jest łatwo integrowane z istniejącym systemem bibliotecznym - nasze wdrożenia obejmują integrację z największymi systemami: VTLS/Virtua oraz Aleph. Dane są zatem pobierane z bazy danych o czytelnikach programu bibliotecznego. Dzięki temu dodatkowe oprogramowanie nie ingeruje w pracę systemu bibliotecznego, tak krytycznego dla działania biblioteki, umożliwia łatwą integrację, usprawnia pracę - dane nie muszą być powtórnie wprowadzane aby wydrukować ważną kartę. Pakiet programów EpiSuite, który szeroko stosujemy następnie przejmuje kontrolę nad procesem wytworzenia karty. Dane czytelnika znajdujące się już w systemie personalizacji mogą zostać uzupełnione o fotografię, która można wykonać na miejscu korzystając z podłączonej do komputera kamery lub aparatu fotograficznego. Wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym przy minimalnym wykorzystaniu pracy rąk ludzkich. Zdjęcie zrobione na bieżąco i przechwycone do programu jest zapisywane w bazie wraz z danymi czytelnika i następuje wydruk karty. Obraz karty jest w pełni definiowalny - karty zawsze są dostosowane do wymagań oraz oczekiwań biblioteki - bardzo popularne jest kodowanie kolorem karty różnych grup czytelników. Nie ma żadnych ograniczeń co do ilości formatów karty które mogą być drukowane z jednego stanowiska. Drukarki, które wykorzystujemy to maszyny firmy Eltron. Sprawdzone przez nas podczas wielu instalacji są wyjątkowo niezawodne, trwałe i pozwalają na łatwą eksploatację - jest to bardzo ważne, gdyż wiele maszyn tego typu do obsługi wymaga gruntownego szkolenia technicznego i wciąż potrafi sprawiać kłopoty. W specyficznym środowisku biblioteki, gdzie praca odbywa się zmianowo, ilość drukowanych kart jest bardzo często ogromna prostota obsługi i rozwiązywania problemów jest krytyczna. Karta drukowana jest bezzwłocznie i może zostać natychmiast wydana czytelnikowi - cały proces jest bardzo szybki i znacząco usprawnia wydawanie wielofunkcyjnych kart. O systemach personalizacji kart czytaj także na stronie dotyczącej tychże systemów.

Moduł ładowania kart

Karta plastikowa magnetyczna, bądĹş elektroniczna po wydrukowaniu stanowi już obowiązującą legitymację czytelnika. Aby korzystać z odpłatnych usług należy dokonać transferu pieniędzy na "plastikowy portfel" jakim staje się karta. Innymi słowy: kartę należy naładować. Do tego celu służą autonomiczne samoobsługowe automaty, które potrafią także sprzedawać karty. Należy pamiętać, że w okresie przejściowym między nowym systemem legitymacji a starym nie opartym o karty plastikowe użytkownicy ze starymi kartami powinni posiadać dostęp do nowoczesnych usług. Można przeprowadzić globalną wymianę kart, ale wiąże się to z ogromną inicjalną inicjatywą i może wzbudzać opory wśród czytelników. Prostszym rozwiązaniem dla posiadaczy starszych kart jest więc zakup karty (nie będącej już wtedy legitymacją, nie poddanej personalizacji) dającej dostęp do usług. Nasze automaty na to pozwalają. Pracując we współpracy ze skanerami monet, a także banknotów zamieniają pieniądz rzeczywisty na pieniądz elektroniczny zapisany na karcie. Jednocześnie system pozostaje zamknięty więc pieniądze naładowane w automatach jednej biblioteki nie mogą być wykorzystane w innej wykorzystującej urządzenia tego samego producenta. Jeśli mowa o producencie, w dziedzinie kart plastikowych i udostępniania usług na ich bazie jesteśmy partnerem firmy CMF Cartadis. Firma ta o ugruntowanej na świecie, a także w Polsce marce produkuje i wciąż rozwija swoje technologie kartowe. Nie pozostajemy w tyle i oferujemy wszystkie nowoczesne produkty tej firmy.

Moduł kontroli kopiowania

Po naładowaniu karty pieniądze na niej zgromadzone mogą być wykorzystane do opłacania usług. Jedną z takich podstawowych usług jest kopiowanie. Do tego celu służą czytniki kart podłączone do kopiarek. Na podstawie zaprogramowanej w nich ceny zmniejszają wartość na karcie proporcjonalnie do ilości wykonanych kopii. Obsługa jest intuicyjna, czytniki posiadają oczywiście menu w języku polskim i komunikują się z użytkownikiem poprzez wyświetlane w tym języku komunikaty. Czytniki te łączone w grupę tworzą system. W ramach systemu akceptowane są karty wydane tylko w jego ramach. Nie ma możliwości korzystania z jakichkolwiek innych kart. Dla pracowników czytniki przewidują możliwość pracy w trybie kredytowym. Oznacza to, że karta pracownika służy jedynie do jego identyfikacji - jest nośnikiem numeru konta przydzielonego danej osobie. Po jej włożeniu czytnik odblokowuje maszynę zezwalając na wykonywanie kopii, ale ich wykonywanie nie powoduje zmniejszania się wartości pieniędzy zapisanych na karcie, lecz każda kopia rejestrowana jest na koncie danej osoby. Można uzyskać wydruk ze statystyką wykonanych kopii, a także pobrać dane do komputera celem ich obróbki. Czytniki nasze pozwalają na podłączenie ich do czytniko-kopiarek mikrofilmów i dają możliwość obciążania użytkowników kosztami wykonywania kopii mikrofilmów.

Moduł kontroli wydruku

Pieniądze zapisane na karcie mogą być także wykorzystane do opłacania wydruków. W tym celu udostępniana jest drukarka sieciowa, oraz komputer z czytnikiem kart nazywany przez nas stacją opłacania wydruków. Moduł ten dodatkowo składa się z oprogramowania kontrolującego drukarkę, a instalowanego na serwerze wydruków. Po wdrożeniu systemu wszystkie komputery uprawnione do drukowania i dostępne dla czytelników po wybraniu opcji drukuj dowolnego dokumentu informują o koszcie wydruku - użytkownik wtedy ma możliwość podjęcia decyzji o kontynuowaniu lub anulowaniu operacji. Może także zmienić typ wydruku, np. z kolorowego na druk w odcieniach szarości i dzięki temu zapłacić mniej (ceny na odpowiednie typy wydruku w zależności od formatu papieru, czy koloru wydruku są w pełni definiowalne). Jeśli na poziomie komputera następuje akceptacja danej kwoty wydruk jest wysyłany do kolejki i postawiony w stan oczekiwania na opłacenie. Czytelnik aby uzyskać wydruk musi na ekranie stacji opłacania wydruków wybrać ten który należy do niego (wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące pliku: nazwa, stanowisko, data, itp. oraz dodatkowe dane które podał użytkownik akceptując kwotę operacji). Wydruki mogą być także chronione hasłem przed niepożądanym wydrukiem przez innych użytkowników. Po wybraniu swojego wydruku z listy jest on jeszcze raz informowany o koszcie operacji i po włożeniu karty następuje uwolnienie wydruku z kolejki na drukarkę połączone ze zmniejszeniem zapisanego stanu pieniędzy. Pracownicy jak w przypadku modułu kontroli kopiowania mogą posiadać możliwość rejestrowanego aczkolwiek bezpłatnego wykonywania wydruków. Do tego celu służą definiowalne w ramach systemu konta pracownicze.

Inne moduły systemu CAMPUS

Należą do nich moduły kontroli dostępu a także rejestracji czasu pracy. Integracja z nimi następuje w oparciu hybrydową kartę plastikową. Karta z paskiem magnetycznym może stanowić bowiem jednocześnie kartę zbliżeniową dowolnego typu. Dzięki temu jedna karta może być wykorzystywana nie tylko w zamkniętej strukturze systemu CAMPUS ale także w systemach innych dostawców. W takich przypadkach system CAMPUS wykorzystuje informacje zgromadzone na pasku magnetycznym, a autonomiczny układ zbliżeniowy zatopiony w karcie jest nośnikiem informacji dla systemów trzecich dostawców.


 
  Kontakt: biuro@datacard.pl