Informacje dla Developer'ów

Popup Dev

Pcounter Popup może zostać rozszerzony o obsługę innych baz danych i innych form autoryzacji poprzez stworzenie DLL'a Win32. 

Kod Ĺşródłowy C załączony. popupDev.zip

CustomAccounting

Pcounter dla Serwera Danych NT może być rozszerzony, by obsługiwał inne bazy danych zawierające informacje o kontach poprzez stworzenie DLL'a Win32. 

Kod Ĺşródłowy C załączony. customAccounting.zip 


Oprogramowanie jest dostępne w formacie archiwum zip. Do rozpakowania konieczny jest program, np. WinZip. Po rozpakowaniu uruchom setup.exe, aby zainstalować oprogramowanie. W katalogu instalacyjnym znajduje się plik Pcounter.doc zawierający przewodnik konfiguracyjny.


 
  Kontakt: biuro@datacard.pl